Loading...

Systémy

Systém YAWAL® FASADA 50

Systém FASADA (FA 50) patrí k najlepším preskleným stenám dostupným na trhu, s ohľadom na tepelnú a zvukovú izoláciu, ako aj na vodotesnosť a odolnosť voči vetru.

Široká paleta umožňuje vyhotoviť rovnako vonkajšie ako aj vnútorné fasády:
  • netypické tvary zvislých veľkoplošných stien,
  • priestorové konštrukcie,
  • zimné záhrady,
  • svetlíky, atď.
Presklené steny je možné upevňovať k jestvujúcim budovám, k oceľovým alebo železobetónovým konštrukciám. Sú montované na zvislých a nachýlených plochách, je možné zhotoviť tiež oblúkové presklené steny alebo lomené v ľubovoľnom uhle.