Loading...

Finančné služby

Quatro - jednoduchý nákup na splátky

Genius Pay je Platobný systém.

Platí sa dopredu mesačnými platbami.
Nepotrebujete celú hotovosť a ušetríte.

FAQ

1. Čo je Genius Pay?

Genius Pay je platobný systém, ktorý Vám umožňuje rozložiť cenu za objednaný tovar/službu na mesačné platby a navyše Vám poskytne zľavu. Genius Pay sa využíva pri predaji akýchkoľvek produktov (zájazdy, služby, tovary).

2. Ako funguje Genius Pay?

Vyberiete si konkrétny tovar/službu u konkrétneho obchodníka na jeho internetovej stránke alebo priamo v jeho prevádzke. Na základe Vašej objednávky Vám predajca vytvorí dokument Dohodu o platbách, ktorý bude obsahovať presný rozpis Vašich platieb.

3. Prečo je pre mňa taký spôsob platby výhodný?

Hlavnou výhodou je, že platobný systém Genius Pay nezaťaží Váš rozpočet jednorázovo. Pri tomto spôsobe platenia Vám Genius Pay garantuje zľavu pri objednaní vybraných tovarov/služieb. Pri platobnom systéme Genius Pay nie je potrebné dokladovať príjem. Genius Pay môže využiť naozaj každý!

4. Čo potrebujem urobiť, keď sa rozhodnem pre Genius Pay?

Stačí si vybrať konkrétny tovar/službu u konkrétneho obchodníka, ktorý poskytuje možnosť platby cez Genius Pay a vypísať objednávkový formulár.

5. Na koľko mesiacov si musím / môžem platby rozložiť?

Rozloženie platieb pri platobnom systéme Genius Pay je minimálne 2 a maximálne 12 mesiacov.
Pre zájazdy a služby si mesačné platby môžete rozložiť na minimálne 4 a maximálne 12 mesiacov, s podmienkou, že objednávka musí byť vyplatená 30 dní pred nástupom na zájazd. Pri objednaní zájazdov musí byť termín odchodu, na Vami vybraný zájazd, minimálne 5 mesiacov od dátumu objednania, aby ste mohli využiť Genius Pay.
Mesačné platby pre tovary je možné realizovať v rozsahu od 2 do 12 mesiacov. Objednávka tovaru musí byť vyplatená 7 dní pred dodaním tovaru.

6. Čo v prípade, že ďalej nebudem schopný/á uhrádzať platby?

V takomto prípade platia storno podmienky konkrétneho obchodníka, u ktorého ste objednávku zrealizovali.

7. Čo v prípade, že som nútený/á objednávku stornovať?

V prípade, že musíte alebo chcete objednávku z akéhokoľvek dôvodu stornovať, platia storno podmienky konkrétneho obchodníka, u ktorého ste objednávku zrealizovali. Genius Pay si v prípade odstúpenia od zmluvného vzťahu účtuje od klienta jednorazový administratívny poplatok za storno vo výške 15 Eur.

8. Koho mám kontaktovať, keď som nútený/á objednávku stornovať?

Pri stornovaní Vašej objednávky prosím kontaktujte pracovníkov Genius Pay aj konkrétneho obchodníka, u ktorého ste objednávku zrealizovali.

9. Čo sa stane s mojimi zaplatenými peniazmi v prípade storna alebo pri neuhradení platby?

Genius Pay Vám vráti všetky zaplatené peniaze. Stačí vypísať Žiadosť o vrátenie peňazí́ a všetky zaplatené peniaze budú vrátené na Vami zadaný účet. Z celkovej zaplatenej sumy Vám budú odrátané storno poplatky podľa Všeobecných obchodných podmienok konkrétneho obchodníka, ktorý objednávku zabezpečuje a jednorazový administratívny poplatok za storno vo výške 15 Eur.

10. Kde mám možnosť vidieť, koľko som už zaplatil/a alebo koľko mesačných platieb mi ešte zostáva?

V súčasnosti Vám túto informáciu podajú pracovníci Genius Pay, kontaktujte nás elektronickou formou. Po zaevidovaní každej platby dostanete na Váš email potvrdenie s presným rozpisom Vašich platieb. V budúcnosti budete mať možnosť sledovať Vaše platby cez Klientsku zónu na našej stránke www.geniuspay.sk

11. Je možné v priebehu platenia zmeniť už objednaný tovar/službu za inú?

Systém zmenu objednávky umožňuje. Genius Pay postupuje podľa podmienok, ktoré si určuje každý obchodník samostatne. Pri zmene môžu vzniknúť manipulačné poplatky, ktoré si tiež stanovuje obchodník. Každá vzniknutá situácia je individuálna, preto aj riešenie bude individuálne.